Parasjat Inspiratie – Beha’alotcha

Door Rabbi Steven Bernstein | juni 12, 2020

“Spreek tot de Israëlieten en zeg: Iedereen onder u of onder de generaties na u, wanneer hij onrein is vanwege het aanraken van een dood lichaam of ver onderweg is, moet toch voor de HEERE het Pascha houden. In de tweede maand, op de veertiende dag, tegen het vallen van de avond, moeten zij het…

Parasjat Inspiratie – Naso

Door Rabbi Steven Bernstein | juni 4, 2020

De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: Stel dat iemands vrouw afgeweken is en zij trouwbreuk tegen haar man gepleegd heeft, dat een andere man met haar geslapen heeft en er een zaadlozing plaatsgehad heeft, maar dat het voor de ogen van haar man verborgen bleef. Zij wist het…

Parasjat Inspiratie – Bamidbar

Door Rabbi Steven Bernstein | mei 22, 2020

“De HEERE zei tegen Mozes: Tel alle mannelijke eerstgeborenen onder de Israëlieten, van één maand oud en daarboven; en neem het aantal van hun namen op. En neem voor Mij de Levieten – Ik ben de HEERE – in de plaats van alle eerstgeborenen onder de Israëlieten, en het vee van de Levieten in plaats…

Parasjat Inspiratie – Behar-Bechoekotai

Door Rabbi Steven Bernstein | mei 15, 2020

Deuteronomium 15:1-2: “Na verloop van zeven jaar moet u kwijtschelding verlenen. Dit nu is wat de kwijtschelding inhoudt: iedere schuldeiser die iets aan zijn naaste geleend heeft, moet hem dat kwijtschelden. Hij mag van zijn naaste of zijn broeder geen betaling eisen, aangezien men een kwijtschelding heeft uitgeroepen voor de HEERE.” Het Toragedeelte van deze…

Parasjat Inspiratie – Èmor

Door Rabbi Steven Bernstein | mei 8, 2020

“De HEERE zei tegen Mozes: Spreek tot de kohaniem (priesters), de zonen van Aäron, en zeg tegen hen: Een priester mag zichzelf niet verontreinigen met een dode onder zijn volksgenoten, behalve met zijn naaste bloedverwant: met zijn moeder, met zijn vader, met zijn zoon, met zijn dochter, met zijn broer. En met zijn zuster die…

Parasjat Inspiratie – Acharee Mot – Kedosjim

Door Rabbi Steven Bernstein | april 30, 2020

Het dubbele Toragedeelte van deze week is heel bekend. Acharee mot is namelijk de Toralezing in de Sjacharietdienst op Jom Kipoer. Hierin staat de avoda omschreven, de Tempeldienst, op Jom Kipoer. Eén van de langste traktaten van de Talmoed, traktaat Joma, gaat volledig over de Tempeldienst op deze ene dag van het jaar. Toch begrijpen…

Parasjat Inspiratie – Tazria-Metzora

Door Rabbi Steven Bernstein | april 23, 2020

Het einde van het Toragedeelte van vorige week, Sjemini, ging over het afgezonderd zijn voor HaSjem. Het ging om het idee dat bepaalde dieren als voedsel dienen en andere dieren niet. Voor dat verschil zijn zeer nauwkeurige termen: toema en tahara. Vaak vertalen we dit met rein en onrein. Toema, onrein, is de term die…

Parasjat Inspiratie – Sjemini

Door Rabbi Steven Bernstein | april 17, 2020

Leviticus 11:45-47: “Want Ik ben de HEERE, Die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken, opdat Ik u tot een God ben. U moet heilig zijn, want Ik ben heilig. Dit is de wet met betrekking tot de dieren, de vogels en alle levende wezens die in het water krioelen, en alle wezens die…

Parasjat Inspiratie – Tsav

Door Rabbi Steven Bernstein | april 3, 2020

In het Toragedeelte van deze week, tsav, lezen we verdere instructies aan de kohaniem (priesters) over het brengen van de verschillende soorten offers. Het hoogtepunt van dit Toragedeelte is de aanstelling van de kohaniem, de miloeiem. Dit staat in Leviticus 8. Wajikra 7:11 en verder, gaat over één bepaald offer, namelijk het vredeoffer, het sjelamiem.…

Parasjat Inspiratie – Wajiekra

Door Rabbi Steven Bernstein | maart 26, 2020

Deze week, op Sjabbat haChodesj, beginnen we in het boek Wajiekra (Leviticus). Wajiekra wordt ook ‘Torat kohaniem’, instructies voor de priesters, genoemd. Ook de Sifra, de Midrasj halacha rond Wajiekra, heet ‘Torat Kohaniem’. Dit kan dus voor verwarring zorgen. Uit de context moeten we afleiden over welke het gaat. De connectie tussen de Sifra en…

GEEF JE OP VOOR ONZE NIEUWSBRIEF!

Ontvang onze wekelijkse studies en leer Tora!