Parasjat Inspiratie – Tazria-Metzora

Door Rabbi Steven Bernstein | april 23, 2020

Het einde van het Toragedeelte van vorige week, Sjemini, ging over het afgezonderd zijn voor HaSjem. Het ging om het idee dat bepaalde dieren als voedsel dienen en andere dieren niet. Voor dat verschil zijn zeer nauwkeurige termen: toema en tahara. Vaak vertalen we dit met rein en onrein. Toema, onrein, is de term die…

Parasjat Inspiratie – Sjemini

Door Rabbi Steven Bernstein | april 17, 2020

Leviticus 11:45-47: “Want Ik ben de HEERE, Die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken, opdat Ik u tot een God ben. U moet heilig zijn, want Ik ben heilig. Dit is de wet met betrekking tot de dieren, de vogels en alle levende wezens die in het water krioelen, en alle wezens die…

Parasjat Inspiratie – Tsav

Door Rabbi Steven Bernstein | april 3, 2020

In het Toragedeelte van deze week, tsav, lezen we verdere instructies aan de kohaniem (priesters) over het brengen van de verschillende soorten offers. Het hoogtepunt van dit Toragedeelte is de aanstelling van de kohaniem, de miloeiem. Dit staat in Leviticus 8. Wajikra 7:11 en verder, gaat over één bepaald offer, namelijk het vredeoffer, het sjelamiem.…

Parasjat Inspiratie – Wajiekra

Door Rabbi Steven Bernstein | maart 26, 2020

Deze week, op Sjabbat haChodesj, beginnen we in het boek Wajiekra (Leviticus). Wajiekra wordt ook ‘Torat kohaniem’, instructies voor de priesters, genoemd. Ook de Sifra, de Midrasj halacha rond Wajiekra, heet ‘Torat Kohaniem’. Dit kan dus voor verwarring zorgen. Uit de context moeten we afleiden over welke het gaat. De connectie tussen de Sifra en…

Parasjat Inspiratie – Wajakheel-Pekoedee

Door Rabbi Steven Bernstein | maart 19, 2020

Toen liet Mozes heel de gemeenschap van de Israëlieten bijeenkomen en hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die de HEERE geboden heeft om ze te doen: Zes dagen moet er werk verricht worden, maar de zevende dag moet heilig voor u zijn, een sabbat, een dag van volledige rust, voor de HEERE. Ieder…

Parasjat Inspiratie – Ki Tisa

Door Rabbi Steven Bernstein | maart 13, 2020

In Exodus 34:6-7 lezen we: “Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, G-d, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan…

Parasjat Inspiratie – Tetsavè

Door Rabbi Steven Bernstein | maart 6, 2020

In het Toragedeelte van deze week gaat het over een van de belangrijkste gebeurtenissen voordat de kinderen van Israël het Beloofde Land binnengaan: miloeiem. De miloeiem is de aanstelling en wijding van de kohaniem (priesters).  Deze ceremonie markeert het begin van een Joods gebruik dat duizenden jaren werd overgeleverd tot op de dag van vandaag. …

Parasjat Inspiratie – Teroema

Door Rabbi Steven Bernstein | februari 28, 2020

In de parasja van deze week komt een moeilijk onderwerp aan bod. Wat is teroema? Waarom is er teroema? Wat is het doel van Teroema en waarom is het een belangrijk concept? Teroema is kortgezegd iets dat je aan HaSjem toewijdt. Teroema kan allerlei verschillende dingen zijn, maar het belangrijkste kenmerk is dat je Teroema…

Parasjat Inspiratie – Misjpatiem

Door Rabbi Steven Bernstein | februari 21, 2020

We zullen doen en we zullen horen.  De kinderen van Israël zeggen dit tegen HaSjeem bij de Sinaï. Er is hier al veel over geschreven en dat is niet voor niets.  Je zou denken dat de zin eigenlijk omgedraaid moet worden: ‘We zullen horen en we zullen doen.’  Maar dat was niet de reactie van…

GEEF JE OP VOOR ONZE NIEUWSBRIEF!

Ontvang onze wekelijkse studies en leer Tora!