Parasjat Inspiratie – Choekat

‘En zij moeten een rode koe brengen’ – Rabbi Josi, zoon van Rabbi Hanina, zegt: “De Heilige, gezegend is Hij, zei tegen Mozes: “Aan jou zal ik de reden voor de rode vaars openbaren, maar voor anderen zal het een verordening (zonder reden) zijn”. Want Rav Huna zegt: “Het is geschreven (Psalm 75:3) ‘Wanneer ik ontvangen heb wat voor mij bestemd is, zal ík billijk oordelen.’ En er staat geschreven (Zacharia 14:6): ‘Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn יקרות יקפאון. Dit staat geschreven in {onvoltooide tijd = ze zullen komen}; [dat wil zeggen] dingen die voor jou in deze wereld verborgen/ bedekt zijn, zullen in de toekomst [aan het oppervlak] komen, in de wereld die komt.”

Bamidbar Rabba

In het Toragedeelte van deze week staat het mitswa van de Para Adoema, de rode vaars. Dit is waarschijnlijk het meest mysterieuze gebod uit de hele Tora. Dit mitswa roept veel vragen op. Waarom een rode vaars? Waarom maakt elke stap in het proces de betrokken mensen besmet, onrein? Waarom moet er cederhout, hypop en de draad van tola’at (karmozijn) worden gebruikt? HaSjem geeft ons dit mitswa als een choeka, een mitswa zonder uitleg.

Rabbi Josi, zoon van Rabbi Hanina, en Rav Huna zeggen in Midrasj Rabba dat Mozes de reden wel heeft ontvangen, maar de rest van ons nog niet. Dit is het eerste mitswa in de hele Tora dat tot op de dag van vandaag een mysterie is. In de Midrasj staat, dat zelfs de wijze Salomo de mitswa van de rode vaars niet kon begrijpen. De betekenis is verborgen. Maar de betekenis zal geopenbaard worden in de wereld die komt. Dit patroon, van dingen die eerst verborgen zijn en vervolgens geopenbaard worden, vinden we in heel de Tenach. De verwijzing naar een hert, verborgen, geopenbaard, verborgen en geopenbaard vinden we terug in de teksten van David en Salomo. Het herinnert ons er altijd aan dat de Messias verborgen , geopenbaard, verborgen en geopenbaard zal zijn. Messias Jesjoea is nu verborgen, maar hij zal geopenbaard worden in het einde der tijden. ‘Ik zal spingen als een hert’.

Sjabbat sjalom

GEEF JE OP VOOR ONZE NIEUWSBRIEF!

Ontvang onze wekelijkse studies en leer Tora!

Avatar foto

Rabbi Steven Bernstein

Steve was born on Lag B’Omer in Ann Arbor, MI but was raised in Gainesville, FL. The son of two University of Florida professors, he excelled in the sciences in school. In addition to his normal academic studies, he pursued his Jewish education studying with many Rabbis and professors of Judaic Studies from the University including visiting Rabbis such as Abraham Joshua Heschel and Shlomo Carlebach.