Parasjat Inspiratie – Wajakheel-Pekoedee

Toen liet Mozes heel de gemeenschap van de Israëlieten bijeenkomen en hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die de HEERE geboden heeft om ze te doen: Zes dagen moet er werk verricht worden, maar de zevende dag moet heilig voor u zijn, een sabbat, een dag van volledige rust, voor de HEERE. Ieder die op die dag werk verricht, moet gedood worden. 

Exodus 35:1-2.

In de parasja van deze week lezen we over de bouw van de Misjkan. In de eerste twee verzen staat de herhaling van het gebod om de Sjabbat te houden. Dit is de eerste opdracht die de kinderen van Israël krijgen met betrekking tot het bouwen van de Misjkan. Het lijkt op het eerste gezicht niet op een bouwinstructie. Toch is dit de belangrijkste instructie voor het bouwen van de Misjkan.

Gedenk de sabbatdag, neem de sabbatdag in acht, houd de sabbatdag. Doe je dit niet, dan word je ter dood gebracht. Als je werk verricht op Sjabbat, dan word je gedood. Dit lijkt dramatisch en drastisch. Als je een moord pleegt, moet je ter dood gebracht worden. Als je overspel pleegt, moet je gedood worden. Deze miesjpatiem (oordelen) zijn begrijpelijk. Maar waarom legt HaSjem de doodstraf op werken op Sjabbat?  Waarom is ‘de Sjabbat niet schenden’ de eerste instructie voor het bouwen van de Misjkan?

Het antwoord op deze vragen is de kern van de relatie tussen Israël en HaSjem. Ook wij moeten dat ter harte nemen. Laat de Israëlieten dan de sabbat in acht nemen, door de sabbat te houden, al hun generaties door, als een eeuwig verbond. Hij zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, want de HEERE heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich verkwikt.  HaSjem gaf ons de Sjabbat. Het is niet een gebod van bovenaf om ons van Hem te distantiëren. Het is een gebod dat wij lijken op HaSjem. We stoppen op de zevende dag met werken, omdat HaSjem op de zevende dag stopte met werken. Het gaat er dus om dat wij, uit vrije wil, kunnen kiezen om als HaSjem te zijn.

Leven en dood, zegen en vloek, ze liggen in onze hand. Als wij ervoor kiezen om Sjabbat te negeren of om er achteloos mee om te gaan, dan kiezen we dood en vloek. Als wij ervoor kiezen om de Sjabbat te eren, in acht te nemen en te gedenken, dan kiezen we leven en zegen. Dit is niet een zegen voor ons individueel, maar een zegen voor Israël. Dit gegeven is zo belangrijk dat het als eerste genoemd wordt bij het meest heilige bouwproject. Israël moet steeds stoppen en de Sjabbat eren. Waarom? Omdat we kiezen om zoals HaSjem te zijn.

Dit is de eerste les in het lijken op HaSjem. Het hoogtepunt van lijken op HaSjem, zien we in het leven van Jesjoea de Messias. Het doel van Jesjoea’s leven hier op aarde was om ons te laten zien hoe we als HaSjem kunnen zijn. We kregen de Tora kregen om te leren hoe we meer op HaSjem kunnen lijken. Jesjoea kwam om ons te laten zien hoe we de Tora moeten volgen en hoe we meer als HaSjem kunnen zijn. De eerste stap in het volgen van Jesjoea en het volgen van de Tora, is het gedenken en in acht nemen van de Sjabbat. Dit lezen we in de parasja van deze week. In dit ene gebod zien we hoe we G-d kunnen liefhebben en onze naaste als onszelf.

Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u, die de komst van de dag van G-d verwacht en bespoedigt. 

2 Petrus 3:11-12.

Hoe leven we heilig en in godsvrucht zodat we de dag van G-d kunnen bespoedigen? Door de Sjabbat te houden. De Joodse traditie leert ons dat als heel Israël twee Sjabbatot na elkaar houdt, de Messias komt. Als we de Sjabbat houden en als we heilig en godsvruchtig leven, dan bespoedigen we de terugkomst van Jesjoea. Dan brengen we de Messias.

GEEF JE OP VOOR ONZE NIEUWSBRIEF!

Ontvang onze wekelijkse studies en leer Tora!

Avatar foto

Rabbi Steven Bernstein

Steve was born on Lag B’Omer in Ann Arbor, MI but was raised in Gainesville, FL. The son of two University of Florida professors, he excelled in the sciences in school. In addition to his normal academic studies, he pursued his Jewish education studying with many Rabbis and professors of Judaic Studies from the University including visiting Rabbis such as Abraham Joshua Heschel and Shlomo Carlebach.