Parasjat Inspiratie – Sjemini

Leviticus 11:45-47: “Want Ik ben de HEERE, Die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken, opdat Ik u tot een God ben. U moet heilig zijn, want Ik ben heilig. Dit is de wet met betrekking tot de dieren, de vogels en alle levende wezens die in het water krioelen, en alle wezens die zich op aarde voortbewegen, om onderscheid te maken tussen het onreine en het reine, en tussen de dieren die men eten en de dieren die men niet eten mag.”

Parasja Sjemini begint met de acht dagen durende voltooiing van de miloeiem – het aanstellen van de priesters, en eindigt met de meeste kasjroetwetten. De laatste verzen van de parasja geven een geweldig inzicht in alle mitzwot en hun doel.

Het hele hoofdstuk was tot nu een opsomming van alle dieren. Sommige dieren mogen we eten, andere mogen we niet eten. Reine dieren en onreine dieren. Met andere woorden: dieren die tot voedsel dienen en dieren die niet tot voedsel dienen. Er staan nog andere kasjroetregels in de Tora, bijvoorbeeld: eet geen bloed. Deze parasja toont ons om ook iets anders te doen.

In vers 45 staat dat we heilig, afgezonderd voor HaSjem moeten zijn – kadosj. We moeten kadosj zijn omdat HaSjem kadosj is. HaSjem is verheven, afgezonderd van gewone dingen. Voor ons geldt de opdracht om ook zo te zijn. We moeten afgezonderd zijn van gewone dingen. Dat betekent dat we toema en tahara – het onreine en het reine moeten scheiden. Dit is een bijzonder gebod voor de kinderen van Israël. Als we ons ooit afvragen hoe we zoals G-d kunnen zijn, dan staat hier het gebod: wees afgescheiden omdat HaSjem afgescheiden is.

We moeten scheiding maken tussen wat rein – tahara is, en wat onrein – toema is. De Tora legt verder uit wat in dit specifieke geval wordt bedoeld. Er zijn dieren die we mogen eten, deze zijn tahara. Er zijn dieren die we niet mogen eten, deze zijn toema. We moeten hierin onderscheid maken om zoals HaSjem te zijn. Het maken van een scheiding, een onderscheid, maakt dat we zoals HaSjem zijn. Dit idee van scheiding, onderscheid maken, staat centraal om de mitzwot te kunnen begrijpen.

Het doel van mitzwot is het scheppen van mogelijkheden om scheiding te maken. Als we dit doen, lijken we op HaSjem. Er staan 613 mitzwot in de Tora. Deze mitzwot werden aan Israël bij de Sinaï gegeven. Waarom? Wat kan de reden zijn dat Israël deze geboden kreeg? HaSjem legt dit in vers 45 uit: “U moet heilig zijn – kadosj, want Ik ben heilig – kadosj.” Het hele concept van scheiding maken, is een thema dat we in de hele Tora tegenkomen. Het doel van scheiding maken, is om zoals HaSjem te zijn. We scheiden Sjabbat van de andere dagen. Waarom? Om zoals HaSjem te zijn. We scheiden het gegiste van het ongegiste. Waarom? Om zoals HaSjem te zijn. We scheiden de dieren die tot voedsel dienen van de dieren die niet tot voedsel dienen. Waarom? Om zoals HaSjem te zijn. We scheiden linnen en wol. Waarom? Om zoals HaSjem te zijn. We scheiden melk en vlees. Waarom? Om zoals HaSjem te zijn. HaSjem volgen betekent afgescheiden zijn. Vele mitzwot lijken op het eerste zicht niet logisch. Maar de mitzwot die aan Israël gegeven zijn, moeten niet logisch zijn; ze tonen Israël hoe ze kadosj, afgezonderd kunnen zijn. We kunnen zoeken naar de gezondheidsvoordelen of andere goede redenen om bepaalde mitzwot te doen, maar deze dingen zijn vluchtig en komen en gaan in de geschiedenis. De echte reden voor de mitzwot is dat Israël kadosj zou zijn omdat HaSjem kadosj is.

GEEF JE OP VOOR ONZE NIEUWSBRIEF!

Ontvang onze wekelijkse studies en leer Tora!

Avatar foto

Rabbi Steven Bernstein

Steve was born on Lag B’Omer in Ann Arbor, MI but was raised in Gainesville, FL. The son of two University of Florida professors, he excelled in the sciences in school. In addition to his normal academic studies, he pursued his Jewish education studying with many Rabbis and professors of Judaic Studies from the University including visiting Rabbis such as Abraham Joshua Heschel and Shlomo Carlebach.