Parasjat Inspiratie – Va’eera

Zeg daarom tegen de Israëlieten: Ik ben de HEERE. Ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. Ik zal u tot Mijn volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn. Dan zult u weten dat Ik de HEERE, uw God, ben, Die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren.

– Exodus 6:5-6

Het Toragedeelte van deze week begint met HaSjems belofte aan Mozes aangaande de kinderen van Israël; het zijn vier uitspraken. De laatste uitspraak is dat HaSjem ons zal aannemen. Tussen de regels door lezen we in deze uitspraak dat HaSjem ons niet alleen zal aannemen, maar dat Hij ons ook als volk zal aannemen.

Dit is een aangrijpende uitspraak want op dat moment was Israël nog geen volk. Het idee is dat HaSjem ons tot een volk zal maken en door dat te doen zal Hij ons als volk aannemen. HaSjem belooft Mozes dat Hij ons tot Am Israël, het volk Israël, zal maken.

HaSjem vervult Zijn belofte op de Sinaï. Hij maakt ons het volk Israël en geeft ons, als volk, de Tora. Vanaf dat moment gaat de hele Schrift over het volk Israël en haar relatie met HaSjem.

Sjabbat sjalom.

GEEF JE OP VOOR ONZE NIEUWSBRIEF!

Ontvang onze wekelijkse studies en leer Tora!

Avatar foto

Rabbi Steven Bernstein

Steve was born on Lag B’Omer in Ann Arbor, MI but was raised in Gainesville, FL. The son of two University of Florida professors, he excelled in the sciences in school. In addition to his normal academic studies, he pursued his Jewish education studying with many Rabbis and professors of Judaic Studies from the University including visiting Rabbis such as Abraham Joshua Heschel and Shlomo Carlebach.