Parasjat Inspiratie – Bo

וּמֹשֶׁ֣ה וְאַהֲרֹ֗ן עָשׂ֛וּ אֶת־כָּל־הַמֹּפְתִ֥ים הָאֵ֖לֶּה לִפְנֵ֣י פַרְעֹ֑ה וַיְחַזֵּ֤ק יְהוָה֙ אֶת־לֵ֣ב פַּרְעֹ֔ה וְלֹֽא־שִׁלַּ֥ח אֶת־בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל מֵאַרְצֽוֹ׃

Mozes en Aäron hebben al deze wonderen gedaan voor de farao, maar de HEERE verhardde het hart van de farao, zodat hij de Israëlieten niet uit  zijn land liet gaan.

– Exodus 11:10

In de parsje van deze week verhardt HaSjem het hart van de farao. Dit is een heel belangrijke gebeurtenis. Farao wil juist de kinderen van Israël laten gaan zodat ze HaSjem kunnen aanbidden. Maar HaSjem verhardt farao’s hart. Waarom?

Het antwoord brengt ons bij de ware les achter de tien plagen van Egypte. Voor wie waren deze plagen bedoeld? Als de tien plagen bedoeld waren om iets aan de farao en de Egyptenaren te bewijzen, waarom zou HaSjem dan farao’s hart verharden op het moment dat hij de kinderen van Israël wilde laten gaan? Het is duidelijk dat de les van de tien plagen niet alleen bedoeld is voor de farao. Het is ook een les voor de kinderen van Israël.

Vervolgens betalen de eerstgeborenen van Egypte de prijs zodat de kinderen van Israël een les kunnen leren. Daarom vasten de eerstgeborenen van Israël de dag vóór Pèsach. We vasten omdat we de Egyptenaren en hun offer willen eren. Want zo konden de kinderen van Israël leren Wie HaSjem is. Het lijden van de Egyptenaren dat nodig was zodat Israël HaSjem zou kennen, is op vele manieren een vreemde voorafschaduwing van toekomstige gebeurtenissen.

“Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.”

– Romeinen 11:25-27

In Romeinen 11 legt Paulus uit dat HaSjem het hart van Israël verhardde voor de Messias. HaSjem verhardde Israëls hart, net zoals Hij farao’s hart verhardde. Paulus legt verder uit dat het hart van Israël verhard zal blijven totdat de volheid van de heidenen binnengegaan is. Denk aan al het lijden dat Israël door de eeuwen heen is overkomen omdat HaSjem onze harten verhardde. Denk aan het offer dat Israël bracht omwille van de heidenen. Jesjoea keert terug; mag het spoedig en in onze dagen zijn. Wie weet? Misschien zullen de heidense gelovigen vasten om het offer te herdenken dat Israël omwille van hen bracht.

Sjabbat sjalom.

GEEF JE OP VOOR ONZE NIEUWSBRIEF!

Ontvang onze wekelijkse studies en leer Tora!

Avatar foto

Rabbi Steven Bernstein

Steve was born on Lag B’Omer in Ann Arbor, MI but was raised in Gainesville, FL. The son of two University of Florida professors, he excelled in the sciences in school. In addition to his normal academic studies, he pursued his Jewish education studying with many Rabbis and professors of Judaic Studies from the University including visiting Rabbis such as Abraham Joshua Heschel and Shlomo Carlebach.