Parasjat Inspiratie – Sjabbat Chanoeka

Het Maftir (afsluitende) gedeelte van de Parsje van deze week is Numeri 7. Dit hoofdstuk gaat over de inwijding van de Misjkan, de Tabernakel. De Haftara voor Sjabbat Chanoeka is Zacharia 2. Dat gaat over Zacharia’s visioen van de inwijding van Ezra’s Tempel. Chanoeka is natuurlijk het feest dat de inwijding van de tweede Tempel herdenkt. Deze inwijding was nodig na de verontreiniging die de Seleucidische Grieken aangericht hadden. Het thema van het feest ligt voor de hand: de inwijding van de Tempel.

Alle drie de inwijdingen waren een tijd van uitbundige vreugde. Deze inwijdingen betekenden dat Israël actief kon deelnemen aan aanbidden van HaSjem door Hem offers en offergaven te brengen – zoals HaSjem bevolen had. Door deze inwijdingen kon Israël de Tora nauwgezetter volgen.

Zonder deze inwijdingen is Israël in ballingschap. Zelfs de Wijzen uit Galilea die Midrasj Rabba en de Jeruzalemse Talmoed samenstelden, begrepen dat Israël in ballingschap blijft totdat de Tempel herbouwd is.

Met het vrolijke Chanoekafeest vieren we dus de inwijdingen uit het verleden. Maar er is meer. Er staat nog een inwijding te gebeuren. De Tempel van HaSjem zal herbouwd worden. Jesjoea de Messias gaat komen. Er zijn argumenten voor dat de Tempel herbouwd zal worden voordat Jesjoea terugkomt. Volgens andere uitleggingen zal Jesjoea Zelf toezien op de herbouw van de Tempel. Maar dit doet er eigenlijk niet toe. Jesjoea komt hoe dan ook terug en de inwijding van de gloednieuwe Tempel zal gevierd worden.

Laten we deze Chanoeka niet alleen stilstaan bij de inwijdingen uit het verleden, maar laten we ook uitzien naar de grote inwijding die nog gaat komen. Jesjoea zal regeren over de aarde vanaf Zijn troon in de Tempel van HaSjem. Mag het spoedig zijn en in onze dagen.

Sjabbat sjalom.

GEEF JE OP VOOR ONZE NIEUWSBRIEF!

Ontvang onze wekelijkse studies en leer Tora!

Avatar foto

Rabbi Steven Bernstein

Steve was born on Lag B’Omer in Ann Arbor, MI but was raised in Gainesville, FL. The son of two University of Florida professors, he excelled in the sciences in school. In addition to his normal academic studies, he pursued his Jewish education studying with many Rabbis and professors of Judaic Studies from the University including visiting Rabbis such as Abraham Joshua Heschel and Shlomo Carlebach.