Parasjat Inspiratie – Choekat-Balak

זֹ֚את חֻקַּ֣ת הַתּוֹרָ֔ה

Dit is de wetsverordening.

Het dubbele Toragedeelte dat we deze week lezen, begint met een unieke uitspraak: Dit is DE wetsverordening. De term die hier gebruikt wordt, chok, wordt op vele manieren vertaald: verordening, bepaling, wet. Maar geen van deze vertalingen brengt de betekenis van chok goed over. Het betekent immers dat het een gebod van HaSjem is waar Hij geen uitleg bij geeft. HaSjem zegt ‘doe dit’ en zegt er niet bij waarom. Choekiem vind je in de hele Tora. HaSjem gebiedt bijvoorbeeld om de Loelav en Ètrog te nemen. Dit is een chok, maar het is niet DE chok.

DE chok van de Tora is de chok van de rode koe. HaSjem geeft geen enkele reden voor dit gebod. En om eerlijk te zijn, niemand snapt echt iets van dit gebod. Het gebod heeft de Rabbi’s door de eeuwen heen veel preekmateriaal gegeven, maar HaSjem Zelf legt het gebod niet uit. Het gaat dan ook niet zozeer over de betekenis van de rode koe, maar meer om de vraag waarom HaSjem ons dit gebod eigenlijk opdraagt.

Rasjie legt uit dat de volken ons uitlachen omwille van deze verordening. Als HaSjem deze verordening niet aan ons uitlegt, waarom heeft Hij ons dit dan geboden? Het antwoord is heel simpel: HaSjem geeft ons onderwijs over het geloof.

In Johannes 14:15 zegt Jesjoea ons: “Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.” Het Aramees is heel interessant. De term die gebruikt wordt is niet mitswa, maar pakad. Dat is het Aramees voor chok. Jesjoea benadrukt dat, als we Hem liefhebben, we de geboden zullen houden die HaSjem niet uitlegt. We zullen Jesjoea’s choekiem houden. Alleen door onze liefde voor HaSjem, voor Jesjoea, zijn we in staat om een chok te houden. Het is geen test van ons geloof, maar wel een graadmeter van ons geloof. Als we een chok houden, dan is de enige reden liefde voor HaSjem en liefde voor Jesjoea. Het is niet omwille van onze gezondheid dat we een chok houden. Ook niet omwille van onze veiligheid, noch om onze roem. De enige reden om een chok te houden, is liefde.

De grootste illustratie van alle choekiem is de rode koe. Waarom zouden we de chok van de rode koe houden? Daar is maar één reden voor: liefde voor HaSjem en Jesjoea. De rode koe is de grootste indicator van ‘na’asè weniesjma’ – we zullen doen en horen (gehoorzamen). Dit is de eed die we bij de Sinaï aflegden. Dit kunnen we het beste zien in de vervulling van het gebod van de rode koe, meer dan in de vervulling van enig ander gebod.

Eén van de belangrijkste aanwijzingen voor de terugkeer van Jesjoea, is het vinden van een rode koe, zodat we deze chok kunnen uitvoeren. Pas op het moment dat we een rode koe vinden, kunnen we Har haBajiet – de Tempelberg heiligen. Over de hele wereld zoeken Joden naar een rode koe, maar tot nu is er nog geen gevonden die in aanmerking komt volgens Israëls begrip van het Toragedeelte van deze week.

De zoektocht gaat verder. Mogen we snel en in onze dagen een rode koe vinden. Ameen.

GEEF JE OP VOOR ONZE NIEUWSBRIEF!

Ontvang onze wekelijkse studies en leer Tora!

Avatar foto

Rabbi Steven Bernstein

Steve was born on Lag B’Omer in Ann Arbor, MI but was raised in Gainesville, FL. The son of two University of Florida professors, he excelled in the sciences in school. In addition to his normal academic studies, he pursued his Jewish education studying with many Rabbis and professors of Judaic Studies from the University including visiting Rabbis such as Abraham Joshua Heschel and Shlomo Carlebach.