Parasjat Inspiratie – Acharee Mot – Kedosjim

Het dubbele Toragedeelte van deze week is heel bekend. Acharee mot is namelijk de Toralezing in de Sjacharietdienst op Jom Kipoer. Hierin staat de avoda omschreven, de Tempeldienst, op Jom Kipoer. Eén van de langste traktaten van de Talmoed, traktaat Joma, gaat volledig over de Tempeldienst op deze ene dag van het jaar. Toch begrijpen veel gelovigen de avoda van deze ene dag van het jaar niet goed. Waarom is deze dienst er? Wat betekent verzoening? Hoe relevant is dit nog na de executie en opstanding van Jesjoea de Messias?

De antwoorden op deze vragen zijn de sleutel tot het begrijpen van de hele Schrift. Het gebrek aan inzicht over deze dag en over deze Tempeldienst, heeft geleid tot het grootste misverstand over Jesjoea de Messias, namelijk de ‘vervangingsleer’. Het is niet overdreven om te zeggen dat ‘als iemand de Jom Kipoerdienst begrijpt, hij de Bijbel’ begrijpt, en ‘als iemand de Jom Kipoerdienst begrijpt, hij Jesjoea de Messias’ begrijpt.

Een grote les die we van de Jom Kipoerdienst kunnen leren, is het feit dat mensen in de Bijbel verschillende rollen* hebben. In de avoda heeft de koheen gadol (hogepriester) een rol, de kohaniem hebben een rol en de Levieten hebben een rol. Drie keer per jaar moet Israël bij de Tempel in Jeruzalem bijeenkomen. Echter niet op Jom Kipoer. Op Pesach, Sjavoe’ot en Soekot komt men samen, maar niet op Jom Kipoer. Jom Kipoer is de tijd waarop kohaniem, en de koheen gadol in het bijzonder, bemiddelen. Ook Israël heeft een rol (we moeten vasten), maar Israël heeft geen rol in de Tempeldienst. Het is immers de dag van bemiddeling.

De avoda op deze dag is voor de verzoening van Israël. Het is niet voor de verzoening van individuen, want individuele verzoening gebeurt dagelijks. Jom Kipoer is voor de verzoening van het volk en gebeurt door de bemiddeling van de kohaniem. Jom Kipoer gaat over nationale verzoening, nationale verantwoordelijkheid, de rol die het volk Israël heeft voor HaSjem en de rol van Israël, als volk, voor de wereld. Israël is de enige natie die een relatie heeft met HaSjem en daarom is Israël ook de enige natie die verzoening moet bewerken. Bijgevolg is Israël het enige volk dat een koninkrijk van kohaniem is en het enige volk dat de opdracht krijgt om een licht voor de andere volken te zijn. Jesjoea de Messias is gekomen, werd gemarteld en geëxecuteerd voor de verzoening van zonden van ieder die in Hem gelooft. Als Jesjoea de Messias terugkomt, zal de verzoening van het volk Israël volledig zijn; niet door Zijn dood, maar door Zijn leven.

Iemand die zich aan Israël hecht, betuigt daarmee steun aan de rol in het plan van HaSjem voor de verzoening van de wereld via Israël. Iemand die op Israël is geënt, wordt niet Israël, maar wordt deel van de verzoening van de wereld via Israël. Er zijn verschillende rollen. We hebben Jesjoea de Messias, we hebben de kohaniem, we hebben de Levieten, we hebben Israël en we hebben hen die op Israël geënt zijn. Allemaal hebben ze een belangrijk aandeel in de komende verzoening van de wereld. Allemaal hebben ze een andere rol en al deze rollen zijn belangrijk. Deze rollen hebben pas betekenis als men begrijpt dat de plaats die Israël heeft in G-ds plan, niet is vervangen. Israël werd niet door de kerk vervangen en Israël werd ook niet door individuelen vervangen. Israël is Israël; het was steeds en zal altijd een essentieel ingrediënt blijven in G-ds plan voor de verlossing van de wereld.

Als je de avoda van Jom Kipoer niet begrijpt, kun je Israëls unieke en apart gezette (heilige) rol in het brengen van de verlossing van de wereld, niet begrijpen. Pas als je de bemiddeling van de kohaniem tijdens de Jom Kipoerdienst begrijpt, kun je de bemiddeling van de Messias voor Israël en voor de wereld begrijpen. Het is dan ook passend dat de twee Toragedeeltes (Acharee mot en Kedosjiem) samen worden gelezen, want verschillende rollen zijn ook een vorm van scheiding die we in de Tora tegenkomen. ‘Wees heilig want Ik ben heilig’ betekent ‘wees afgescheiden want Ik ben afgescheiden’. Het is een erkenning van het belang en het verschil van alle rollen die we zien in de avoda van Jom Kipoer.

Of je dus Israël bent of bent geënt op Israël, wees dankbaar en begrijp dat je deel uitmaakt van G-ds plan omdat je deel bent van de gemeenschappelijke rol. Verheug je en wees blij dat je er samen in staat, dat je een relatie met Israël en met HaSjem hebt. Begrijp ook dat het verbonden zijn met de gemeenschappelijke rol, deel is van ons ‘verheffen’ nu Sjavoe’ot dichterbij komt. *’Een rol’ kan je ook verwoorden als ‘een functie’.

GEEF JE OP VOOR ONZE NIEUWSBRIEF!

Ontvang onze wekelijkse studies en leer Tora!

Avatar foto

Rabbi Steven Bernstein

Steve was born on Lag B’Omer in Ann Arbor, MI but was raised in Gainesville, FL. The son of two University of Florida professors, he excelled in the sciences in school. In addition to his normal academic studies, he pursued his Jewish education studying with many Rabbis and professors of Judaic Studies from the University including visiting Rabbis such as Abraham Joshua Heschel and Shlomo Carlebach.