img_deborah_daniel_israel

Daniël is een Joodse gelovige en Dvorah is een niet-Joodse gelovige in Jesjoea. Daniël komt uit een traditionele Joodse achtergrond in de V.S. en is onderdeel van een grote familie, van wie velen Israëlische ingezetenen zijn. Hij is een gepassioneerd verdediger van Israël, die vele artikelen geschreven heeft die in mainstream publicaties verschenen zijn.
Dvorah is opgegroeid in een traditioneel Katholiek gezin, en is de oudste van vier kinderen. Zij is ook een kleinkind van een geliefde Joodse grootvader, wiens ouders geëmigreerd zijn naar Amerika vanuit Georgië, Rusland, aan het einde van de 19e eeuw. Alhoewel ze nooit geweten heeft dat haar grootvader Joods was tot na zijn dood, groeide haar liefde voor het Joodse volk uit dit smalle zaadje en begon te bloeien na haar eerste bezoek aan israël in 1998. Zowel Daniël als Dvorah begrepen al vroeg in hun geloofsreis dat G-d  nog steeds een verbond heeft met het Joodse volk en dat Israël een centrale rol zal spelen in het laatst der dagen voorafgaand aan de wederkomst van de Messias.

Daniël and Dvorah zijn betrokken bij de Messiaanse beweging sinds 2007. Initieel gaven ze vorm aan een onderwijzingsbediening om Christenen te helpen om de Joodse wortels van hun geloof te begrijpen. Terwijl ze Christenen onderwezen, groeide hun liefde voor Israël en realiseerden zich dat zij geen actieve rol konden vervullen in het introduceren van de authentieke Joodse Messias aan Zijn broeders, zolang ze in de Verenigde Staten leefden. Ze kwamen tot de conclusie dat ze hun lot volledig op een lijn moesten stellen met de afstammelingen van Abraham en dus maakten ze Alijah (immigratie naar Israël) in januari 2011.

Tegenwoordig zijn zij de grondleggers van Bless Israel Network (BiN) een media organisatie die in in Israël is gevestigd. De focus is om te voorzien in programmering die ontworpen is om kijkers te onderwijzen in de rechtmatige profetische rol van het Joodse volk en Israël in G-ds verlossingsplan. De initiële opzet is een wekelijks internet TV-programma genaamd "Openbaring aan de Natiën". Het programma biedt het enige, volledig aan leiders in de Messiaanse gemeenschap toegewijde platform binnen Israël. Het doel is om hen een stem te geven naar de Natiën om hun visie te delen en het humanitaire werk dat zij doen onder hun Joodse broeders om het Koninkrijk van G-d te bouwen in het Land waar het allemaal begon.
Omgekeerd hebben de kijkers uit de Natiën een kans om uit eerste hand te vernemen wat het Israëlische Messiaanse Lichaam aan het doen is wanneer zij hun Messias volgen in voorbereiding op het komende Messiaanse tijdperk. Het programma bevordert directe relaties en shoetfoet (partnerschap) tussen discipelen van Jesjoea onder de Natiën en hun broeders in Israël. Daniël en Dvorah zijn presentatoren in
“Openbaring aan de Natiën”.