img_shuvu_yearaleph_silentyears

De Luidruchtigste Stille Jaren in de Geschiedenis

Rav Steven Bernstein, Instructeur
Cursuscode: His-101

A. Cursus Omschrijving
Wie waren de Farizeeën en waar kwamen ze vandaan? De Sadduceeën? En hoe zit het met de Mondelinge Leer? Hoe was het jodendom ten tijde van Jesjoea? De geschiedenis van het Joodse Volk vanaf de vernietiging van de Eerste Tempel tot aan Jesjoea bevat de antwoorden op deze vragen, en meer. Kom, leer met ons!

B. Cursus Doelstellingen

I. Begrip krijgen van de geschiedenis van het Joodse Volk tussen de eerste vernietiging van de Tempel en Jesjoea, inclusief:
i. Instelling van de Synagoge
ii. De Grote Vergadering
iii. De Griekse invloed
iv. De Farizeeën, Sadduceeën en Essenen
v. De Romeinse bezetting
vi. De Zoegot en de Mondelinge Leer
II. Het effect begrijpen van al deze invloeden op de Joodse gemeenschap in de eerste eeuw en de context van het onderwijs van Jesjoea.

C. Vereiste Voorkennis
Heb-101

D. Wijze van Beoordeling:

Er zal een open-boek opstel zijn halverwege de cursus en een eindopstel met een kort mondeling examen met R. Bernstein voor alle studenten. Om studiepunten te verkrijgen, moeten de studenten een werkstuk schrijven over een goedgekeurd onderwerp dat behandeld wordt in de cursus.

Het toegekende eindcijfer is op de schaal A-B-C-D-F.