img_shuvu_yearalep_besorah

De Besora volgens Avraham

Rabbi Tzahi Shapira, Instructeur
Cursuscode: Tor-102

A. Cursus Omschrijving
In deze uitgebreide cursus zullen we ons richten op het boek Bereeshiet (Genesis) en identificeren we een ongelofelijk patroon en een raamwerk voor het Goede Nieuws. Wat is het "Goede Nieuws?" en wat betekent dat? Kunnen we leren van Avraham en onderwijl veranderen naar het beeld van de Messias? In deze theologische doch praktische en levensveranderende discipelschapstraining zullen we de acht principes uit het boek Genesis bekijken die ons zullen omvormen naar het beeld van de Messias, door de messiaanse implicaties van de schepping te ontdekken.

B. Cursus Doelstellingen
Wanneer deze cursus naar tevredenheid is afgerond, zullen deelnemers:
1. In staat zijn om sleutelpassages aangaande messiaanse Profetieën te identificeren over de Messias in het book Genesis.
2. Geïntroduceerd zijn tot vele nieuwe Joodse concepten, methodologieën en meer.
3. Zich voorbereiden om te wandelen in een grootser verbond met Hasjeem.

C. Vereiste Voorkennis
Heb-101, Tor-101

D. Wijze van beoordeling:
Er zullen twee toetsen zijn (33% van je cijfer), een geschreven examen (33%) en een mondeling examen (33%) . Let er a.u.b. op dat hier geen herkansingen zijn voor de toetsen.

E. Over de Instructeur:
Tzahi (Itzhak) Shapira werd geboren en grootgebracht in een Tora-getrouw Joods gezin in Israël met een Sefardische opvoeding. Na vele jaren formeel Joods onderwijs, vond hij de Joodse Messias in de Hebreeuwse geschriften. Tzahi Shapira heeft een volledige Rabbinale Smicha van het IAMCS. Op dit moment dient Rabbi Shapira als de oprichter en senior Rabbijn van Ahavat Ammi Ministries www.ahavatammi.org.